Värmland måste bli bäst på integration

God integration, där Sverige snabbt får in nyanlända i samhället, är en överlevnadsfråga för Värmland. Samtidigt som länet har kompetensbrist finns även en urbaniseringstrend. För att positionera sig mot trenderna måste Värmland bli bäst på integration. Liberalerna har presenterat flera förslag för en möjliggörande integrationspolitik som skulle gynna Värmland.

Avsaknaden av rätt kompetens är en av de största tillväxthämmande faktorerna, samtidigt som det finns en urbaniseringstrend. Totalt ökade Värmlands befolkning under 2017 där invandringen var, enligt SCB, den främsta anledningen till att så många kommuner ökade sin folkmängd.

– Idag ser vi ett frukanstvärt slöseri när personer som vill försörja sig själva och bidra, aldrig får en chans att komma in i det svenska samhället. Om hela Värmland ska leva gäller det att vi skapar en möjliggörande integrationspolitik där vi snabbt får in de nyanlända i samhället och att de dessutom stannar kvar i länet. God integration är en överlevnadsfråga för oss, säger Arman Teimouri, riksdagskandidat för Liberalerna i Värmland.

För att detta ska bli möjligt vill Liberalerna;

Satsa på svenskan
Språket är en biljett in i det svenska samhället. Den som kan svenska språket kan klara sig själv, få ett jobb eller gå till läkaren på egen hand. Vi behöver därför ställa högre krav på både deltagande och resultat i sfi-undervisningen. Det måste även vara en tydligare koppling mellan sfi och jobb. Fler måste få lära sig svenska på jobbet.

Inträdesjobb för unga och nyanlända
Med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler kan arbetsgivare ha råd att anställa och fler få en egen lön att leva på. Man ska alltid tjäna på att gå från bidrag till jobb.

Jämställdhet och kampen mot hedersförtryck
Hedersförtryck ska bekämpas genom strängare straff, tydligare lagstiftning och ökad kunskap. Organisationer som arbetar med hedersfrågar måste få ökad stöd, men inget stöd till organisationer som motverkar jämställdhet och integration. Dessutom vill vi att fler utrikes födda kvinnor måste få lära sig svenska, komma i jobb och som självständiga individer bli mer delaktiga i samhället.

– Jag är född i Iran och kom till Sverige 1986. Jag vill påstå att jag själv är kvitto på vilket resultat god integration kan ge, men jag har samtidigt sett hur samhället tappat många i min närhet. För mig är god integration inte ett lotteri. Som liberal vill jag att alla ska ha samma möjligheter och frihet att göra vad den själv vill. Det skulle inte bara gynna den enskilde individen utan även Värmland, avslutar Arman Teimouri.