”I dag ser vi ett fruktansvärt slöseri med människors kraft, när personer som vill försörja sig själva och bidra, aldrig får en chans att komma in i det svenska samhället. Liberal integrationspolitik bygger på att varenda människa behövs.”

Idag skriver vår riksdagsetta Arman Teimouri i nwt.se om varför Sverige behöver liberal integrationspolitik.

Läs debattartikeln i sin helhet här https://nwt.se/asikter/debatt/2018/04/23/varje-manniska-behovs