Liberalerna Värmlands riksdagsetta Arman Teimouri och landstingsrådskandidat Eva Julin Dombrowe skriver i dagens Nya Kristinehamns-Posten:

”Hela Värmland ska leva och för att det ska fungera krävs att det finns jobb. Utan företag skapas inga nya jobb och Sverige stannar. Enkel matematik som innebär att vi måste underlätta för företagare att starta, driva och utveckla sin verksamhet.

Som företagare vet vi att bättre företagsvillkor skapar fler jobb. Fler jobb i växande företag betyder ökade skatteintäkter, vilket i sin tur finansierar exempelvis vår gemensamma välfärd. Ett företagsfokus är därför viktigt både på nationell och regional nivå, men även på kommunal nivå.

Vi kunde läsa i Svenskt Näringsliv senaste undersökning av det lokala företagsklimatet att var femte företagare i länet någon gång har övervägt att flytta sin verksamhet till en kommun med ett bättre företagsklimat. Det är alarmerande, för om hela Värmland ska leva måste vi ge företagarna det fokus de förtjänar – oavsett vilken kommun de bor i.

Men det krävs också en företagarvänlig politik. Vi ser gång på gång den företagarfientliga syn regeringen har. Ett exempel är det generella vinsttak för privata välfärdsföretag som drabbar småföretagare och är inte minst ett hårt slag mot valfriheten för föräldrar och patienter. Vi kan också se hur den höjda drivmedelsskatten pressar glesbygdsföretag. Om hela Värmland ska leva krävs det att vi skapar bra villkor och rätt förutsättningar med en företagarvänlig politik.

Vi Liberaler vill fortsätta att ta bort krångliga regler, införa ett riskkapitalavdrag för den som investerar i nya företag och ett särskilt avdrag för investeringar i forskning och utveckling. Företagande ska vara enkelt. Vi vill därför att arbetet med regelförenklingar måste öka. Företag ska dessutom kunna ha all kontakt med myndigheter på ett ställe, inte behöva rapportera samma sak till flera.

En viktig del i företagande är att slippa ekonomisk oro, när den är som störst. Därför vill vi slopa företagens sjuklöneansvar, samtidigt som arbetsgivaren ska stimuleras att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar och bidra till rehabilitering av anställda. I första hand ska den andra sjuklöneveckan avskaffas.

Värmland står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Det är en överlevnadsfråga där vi genom företagarvänlig politik gör vårt län mer spännande och tilltalande. Ett ”möjligheternas län” kommer att attrahera kompetenta människor att flytta till Värmland, och att de som redan bor här stannar kvar. Avsaknaden av rätt kompetens är en av de största tillväxthämmande faktorerna.

Med liberal politik blir det mer lönsamt att driva företag. Med liberal politik skapar vi rätt förutsättningar för hela Värmland att leva.”