Arman Teimouri, Eva Julin Dombrowe, Johan Sterte och Sara Gunnarsson

Spännande diskussioner med rektor Johan Sterte om Karlstads universitets utmaningar och möjligheter. Universitet är en av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt Värmland! Det både när det gäller kompetensförsörjning och forskning – Eva Julin Dombrowe