Arman Teimouri och Niklas Wikström

“Klyftorna i samhället kan aldrig bli mindre genom att människor hålls tillbaka, utan måste istället bekämpas genom att ge människor utrymme att växa och utvecklas.

Arbets- och bostadsmarknaden ska därför inte stänga ute människor, och höga marginalskatter på arbete får aldrig dämpa människors ambitioner, studiemotivation och ansvarstagande.”

Niklas Wikström

Ordförande, Liberalerna i Karlstad

Arman Teimouri

Etta på Liberalerna i Värmlands riksdagslista

https://nwt.se/asikter/debatt/2018/02/15/farre-borde-betala-statlig-skatt