Pressmeddelande

Förbundsstyrelsen för Liberalernas Värmlandsförbund har vid sitt sammanträde den 21 augusti 2017 beslutat nominera Jan Björklund till partiledare för ytterligare en mandatperiod. Förbundsstyrelsens beslut bygger på den debatt som fördes vid vårt förbundsråd den 17 augusti, där tolv av länets 14 kommunföreningar var representerade.

Liberalerna har i dagsläget två medlemmar, Jan Björklund och Birgitta Ohlsson som föreslagits, och som också accepterat att kandidera till partiledarposten. Valet av partiledare sker på Liberalernas Landsmöte i november 2017.

Under sommaren har Liberalernas kommunföreningar i Värmland haft möjlighet att diskutera fördelarna med respektive kandidat. Av de tolv kommunföreningar som deltog på vårt Förbundsråd har åtta förordat Jan Björklund och en förordat Birgitta Ohlsson som partiledare. Även LUF i Värmland har meddelat att de förordar Birgitta Ohlsson. Tre kommunföreningar valde att inte ta ställning på grund av i stort sett lika röstetal för respektive kandidat, två kommunföreningar har avstått från att rösta.

Förbundsstyrelsen konstaterar att Liberalerna har två mycket kompetenta personer som kandiderar till partiledarposten. Birgitta Ohlsson framstår för många som ytterst tydligt socialliberal, en profil som många Liberaler anser behöver stärkas för att verkligen förnya vår politik och tydliggöra de liberala värderingar vi vill stå för. En majoritet av Värmlands Liberaler vill ändå behålla Jan Björklund som partiledare. Han står för det kunnande och den erfarenhet och kontinuitet flertalet bedömer att Liberalerna behöver när vi nu närmar oss valåret 2018.

För Förbundsstyrelsen

Kjell Åke Holdar
Förbundsordförande