Valberedningen för Liberalerna i Värmland har utarbetat ett förslag till kandidatlista till riksdagsvalet 2018. Listan har presenterats för Liberalernas medlemsföreningar i Värmland, listan kommer att slutligt fastställas vid länsförbundets nomineringsmöte i december 2017.

Valberedningen lät genomföra ett provval under våren 2017. Med stöd av provvalsresultatet och intervjuer med de kandidater som fått flest röster, fastställde valberedningen förslaget på de 11 första namnen, där man även tog hänsyn till intressefrågor, geografisk fördelning i länet, kön och ålder.

Som Liberalernas förstanamn på riksdagslistan föreslås Arman Teimouri, Karlstad, följd av Marianne Åhman, Sunne. Både Arman och Marianne har ett mångårigt Liberalt engagemang i den värmländska politiken, och vi hoppas att de nu också ska bli Liberalernas riksdagsledamöter på Värmlandsbänken.

Riksdagslistans elva första namn för Liberalerna i Värmland föreslås därför bli:

 1. Arman Teimouri, Karlstad
 2. Marianne Åhman, Sunne
 3. Eric Hesselius, Kristinehamn
 4. Sara Gunnarsson, Karlstad
 5. Gösta Frödin, Arvika
 6. Eva Wikström Hallonstén, Karlstad
 7. Lars Gustafsson, Årjäng
 8. Johan Chytraeus, Arvika
 9. Niklas Lehresjön, Karlstad
 10. Malin Hedberg, Karlstad
 11. Dan-Aria Sucuri, Kristinehamn

För Förbundsstyrelsen  

 

Kjell Åke Holdar

Förbundsordförande