I dagens nwt.se replikerar Liberalerna Värmlands riksdagsetta Arman Teimouri och riksdagstvåa Sara Gunnarsson socialdemokraterna. De hävdar i en debattartikel att de prioriterar skolan och läraryrket genom att ge öppna upp för fler platser på lärarutbildningen på våra universitet.

 

Fel tycker vi och därför svarar vi på denna debattartikel.

”Vi är liberaler och anser att varje människa ska ges möjlighet och frihet att förändra sitt liv till det bättre. Skolan är nyckeln till denna förändring, oavsett var i landet du bor. I Liberalernas budget, med namnet ”Skolan Först”, visar vi på de investeringar om cirka tio miljarder i skolan, varav fyra miljarder i höjda lärarlöner. Allt för att sätta skolan i centrum och skapa en mer attraktiv arbetsplats.

Låt oss ha en ärlig skoldebatt. Det är de tidiga avhoppen från olika lärarutbildningar som är problemet, inte antalet platser som företrädarna för Socialdemokraterna menar. Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som granskade perioden 2012-2017, har ämnes- och grundlärarprogrammet lägst närvaro bland högskolestuderande. Förskollärarutbildningen kom inte långt efter.

Läs debattartikeln i sin helhet här https://nwt.se/asikter/debatt/2018/05/08/liberalerna-satter-skolan-forst