Superhero kid. Girl power concept

Idag skriver vår riksdagsetta Arman Teimouri och riksdagstvåa Sara Gunnarsson i VF.se om varför vi vill satsa närmare 10 miljarder kronor på skolan – allt för att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm.

 

De skriver:

”Problemen i den svenska skolan drabbar hårdast de barn som inte har stöd hemifrån. Det syns också i alla undersökningar att bakgrund och familj har stor betydelse för skolresultaten i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

För liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Liberalerna vill återupprätta kunskapsskolan, skapa lugn och ro i klassrummen och se till att läraryrket på riktigt blir vad det borde vara: världens viktigaste jobb.”

 

Läs debattartikeln där i sin helhet https://www.vf.se/debatt/ateruppratta-kunskapsskolan/