Se alla

Gunnarsson: ”Alla ska kunna bli sitt bästa jag!”

Onsdag 27 april 2022

Idag genomförde Funktionsrätt Värmland sin stora politiker utfrågning inför valet 2022. Inbjudna var regionpolitiker från alla partier i Region Värmland. Liberalerna representerades av Sara Gunnarsson, regionrådskandidat.

Under utfrågningen diskuterades bland annat tillgänglig och jämlik vård, barnrätt, arbetsmarknad och sysselsättning och kollektivtrafik.

För oss är funtionsrättsfrågorna en fråga om frihet. Alla människors har rätt att kunna bli sitt bästa jag, få vara självständiga individer och ha ett stort självbestämmande 😃

Viktiga frågor i regionvalet 2022;

🚻 Alla människor är unika. Därför måste fokuset gå från diagnos till behov!

🔀 Tillgänglig vård utifrån patientens behov

♿️ Börja se alla människor som resurser för samhället. Med rätt hjälpmedel och anpassningar kan alla få ett arbete eller en sysselsättning

🇺🇳Vi måste säkerställa att vi på alla nivåer uppfyller ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.