Se alla

Bygg ut den svenska kärnkraften!

Måndag 13 december 2021

Regeringen och ledande socialdemokrater har ofta återkommit till en beskrivning där det görs gällande att det skulle vara möjligt att, för den som önskar, bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är en felaktig beskrivning. Miljöbalkens 17 kap. 6 a § förbjuder regeringen att meddela tillstånd för nya reaktorer någon annanstans än där det redan finns reaktorer i dag.
Därmed är det bara Vattenfall, Uniper och möjligen Unipers ägare Fortum, som kan bygga. Om någon av de här aktörerna skulle bygga skulle det avhjälpa elkrisen. Priserna skulle falla och företagens intäkter skulle minska, även om man gjorde en extra intäkt på den nya reaktorn.
Samma paragraf begränsar också antalet reaktorer som får vara i drift till tio. Även denna begränsning hämmar utbygganden av ny kärnkraft då de reaktorer som är aktuella att bygga är betydligt mindre än de befintliga. Fler än tio reaktorer kan mycket väl komma att behövas.
Begränsningarna tjänar till synes inget syfte. Men de blockerar nybyggnation av kärnkraft och därmed att det tillförs ny planerbar elproduktion. Därmed är det svårt att se hur vi ska komma till rätta med situationen i kraftsystemet i södra Sverige.
Liberalerna har länge arbetat för att miljöbalkens 17 kap. 6 a § ska avskaffas. Det är nu alltmer uppenbart att det brådskar. Med anledning av detta har jag frågat klimat- och miljöminister Annika Strandhäll om hon tänker ta initiativ för att avskaffa miljöbalkens 17 kap. 6 a §.
För att säkra leveranssäkerheten och för att elanvändarna ska få rimliga och någorlunda förutsägbara priser krävs det mer planerbar elproduktion. Men Socialdemokraterna har länge urholkat den svenska energipolitiken. Mycket tyder på att de inte vill i grunden lösa problemen.
Kan vara en bild av 1 person, står och kostym