Se alla

Utbildning – 2018

I klassrummet kan nya dörrar öppnas för barn som aldrig får veta hemma att man kan läsa tidningen eller öppna en bok. På det barnet ska skolan ha höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. För den eleven ska den bästa läraren finnas. För den som drabbas av hederskultur måste skolan vara en oas av frihet. Och för alla som tror att de måste följa gamla spår ska skolan visa att man kan välja sin egen väg. I skolan ska varenda unge få veta att allt är möjligt.

Problemen i den svenska skolan drabbar hårdast de barn som inte har stöd hemifrån. Det syns också i alla undersökningar att bakgrund och familj har stor betydelse för skolresultaten i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

För liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Det var därför som liberaler en gång var med och genomdrev folkskola för alla barn, och det är därför vi brinner för att ständigt göra skolan bättre.

 

Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är biljetten till ett liv som man styr över själv. Vi har tagit strid mot flumskolan och nedmonteringen av kunskap och fakta i decennier. När vi ingick i alliansregeringen 2006–2014, genomförde vi en rejäl omsvängning av den svenska skolan mot mer kunskap, studiero och uppvärdering av läraryrket. Men det återstår fortfarande mycket att göra, och den rödgröna regeringen har i grunden en annan syn på kunskap och lärarnas roll.

För S, V och MP är katederundervisning ett skällsord – för Liberaler är det ett ord som visar att läraren ska få vara lärare, och att skolan ska lära ut riktiga kunskaper. Den sociala utslagningen i dagens skola beror till stor del på en pedagogik där eleverna själva  ska söka fakta och göra egna analyser i projekt- och grupparbeten, istället för att läraren undervisar. Det är en metod som möjligen fungerar för elever som redan kan mycket och har stöd hemifrån, medan andra halkar efter mer och mer för varje termin. Liberalerna vill återupprätta kunskapsskolan, skapa lugn och ro i klassrummen och se till att läraryrket på riktigt blir vad det borde vara: världens viktigaste jobb.

 

Framtiden börjar i klassrummet
Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter liberaler alltid skolan först. Vi vill ha mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. För det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och skickliga pedagoger. Och det ska vara lugn och ro i alla klassrum.

Vår politik

 • Mer lärarledd undervisning – lämna inte eleverna i sticket med projektarbeten och grupparbeten med eget faktasökande.
 • Förläng grundskolan till tio år, genom att göra nuvarande förskoleklass till ett första skolår.
 • Mer tid i skolan för alla. Utöka timplanen i viktiga ämnen, börja med matematik och idrott.
 • Extra mycket tid för dem som behöver det mest. Gör det enklare att gå om ett år. Nyanlända elever ska få mer tid i skolan, ett extra läsår och sommarskola när det behövs för att komma ikapp.
 • Låt lärarna vara lärare. Återinför lärarassistenterna som administrativt stöd, och förstärk elevhälsoteamen som kan jobba utanför klassrummet.
 • Ge skolorna möjlighet att trygga sina elever och sin personal. Elever som begår allvarliga brott i skolan ska snabbare kunna stängas av och flyttas om det behövs för att trygga säkerheten.
 • Mobiltelefoner är fantastiska, men de hör inte hemma i klassrummet. Lärare och rektorer ska inte behöva argumentera om det, utan lektioner ska vara mobilfria för att skapa studiero.
 • I skolor med stora utmaningar behöver de skickligaste rektorerna och lärarna finnas. Där vill vi införa särskilda karriärtjänster och se till att lönerna är snäppet högre.
 • Mer måste göras för att elever med olika bakgrund ska hamna i samma klassrum. Låt alla föräldrar ta ställning till olika skolor och göra ett aktivt val. Och alla skolor ska vara med och ta emot nyanlända och asylsökande.
 • Lärarlönerna måste höjas rejält.
 • Systemet med förstelärare ska byggas ut, och det ska löna sig att ta sig an de största utmaningarna.
 • Höj kvaliteten på lärarutbildningen och satsa mer på kompetensutveckling.
 • Gör skolan statlig igen.

SKOLAN FÖRST
För liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är biljetten till ett liv som man styr över själv.

MER KUNSKAP, MER TID ATT LÄRA
Svenska skolan ska upp i topp igen, och varenda elev ska ha lärt sig det grundläggande när de går sin sista dag. Då behöver grundskolan bli tio år, och det ska också vara fler lektionstimmar. Det tar tid att lära sig – och måste få göra det.

Ibland kan man behöva ännu mer tid i skolan för att hinna ikapp. Det ska bli lättare, och inte så dramatiskt, att gå om en årskurs om det behövs. Nyanlända elever som har kommit sent till Sverige kan behöva fler lektionstimmar – särskilt i svenska, längre terminer och kanske ytterligare några år i grundskolan.

LUGN OCH RO I ALLA KLASSRUM
För att alla elever ska nå kunskapsmålen behöver det vara lugn och ro i klassrummet. Ordningsproblemen i den svenska skolan drabbar hårdast de barn som inte har stöd hemifrån. För barn vars föräldrar kanske inte ens kan svenska, är kunskapsskolan helt avgörande.

Lärarna ska få ägna sin tid åt det som de är utbildade till: att undervisa sina elever. Då behöver de både tydliga befogenheter, bra utbildning i ledarskap, mer administrativt stöd av till exempel lärarassistenter, och uppbackning av elevhälsoteam utanför klassrummet.

Mobiler är fantastiska, men varenda människa som suttit på ett möte vet att den smarta telefonen är riktigt dum för koncentrationen. Därför vill vi ha mobilfria klassrum.

HEJA LÄRARNA
Läraryrket ska vara ett välavlönat och attraktivt akademikeryrke som lockar de bäst lämpade. Lärare ska kunna känna stolthet över sitt yrke och ha goda förutsättningar i vardagen. Skickliga lärare ska ha hög lön och tydliga karriärvägar.

Vi vill göra skolan blir statlig igen av många skäl. Framför allt för att alla skolor ska vara bra i hela landet. Staten ska både kunna styra och fördela resurser så att likvärdigheten ökar. Med staten som huvudman och högre lönenivå kan läraryrket bli ett hög­statusjobb igen, och vi kan också minska byråkratin till exempel runt rättning av nationella prov. Lärare ska få mer tid till planering, undervisning och efterarbete.