Se alla

Trygghet och försvar

Trygghet

 • Den fysiska samhällsplaneringen ska verka för människors välbefinnande och skapa en trygg och tillgänglig miljö för alla.
 • Tillgänglig polis ska finnas ”i varje hörn” av Värmland.
 • Vi vill öka resurserna till Tullverket och polismyndigheten.
 • Vi vill se en ökad samverkan mellan Tullverket och polisen.
 • Arbeta för att motverka och stoppa våld i nära relationer samt hindra hedersrelaterat förtryck, exempelvis införa huskuragemodellen.
 • Skapa förutsättningar för mötesplatser mellan människor i bostadsområden till exempel stadsträdgårdar, aktivitetsytor och hundrastgårdar.
 • Skapa förutsättningar för grannsamverkan och gemensam nattvandring i bostadsområdet av de som bor där, vilket skapar både trygghet och gemenskap.

Civilförsvar och försvar

 • Återinför civilplikten, som ett komplement för de som inte kan genomföra värnplikten
 • Effektivisera åtgärder mot informationskrigföring.
 • Öka samhälles resurser mot cyberattacker och cyberspionage.
 • Karlstad och Värmland ska bli Sveriges säkerhetskluster.
 • Följ Tyskland – nå två procent av BNP i försvarsanslag redan 2024 för att uppfylla Natos krav.
 • 15 ytterligare miljarder till försvaret 2023 samt 30 ytterligare miljarder 2024.
 • Använd beredskapskrediten för materielköp här och nu.
 • Vi ska under nästa mandatperiod bli medlemmar försvarsalliansen Nato.