Region politik

 • Regionen behöver samarbeta med utbildningsinstitutioner i allmänhet och Karlstads Universitet i synnerhet för att trygga kompetensförsörjning i hela Värmland.
 • Värmlands rikedomar i form av natur och kultur bör komma fler till del. Turismen bör utvecklas och etableringar inom besöksnäringen underlättas.
 • Utveckla relationen till närliggande norska regioner. I fråga om bland annat näringslivspolitik
 • Starta ett ”Värmlandskontor” i Stockholm för mer fokusering på våra regionala utvecklingsbehov och möjligheter.

Näringslivs- och företagarpolitik

 • Lätta på regelbördan för småföretagare.
 • Enklare att anställa – minska administrationen genom att slå ihop anställningsstöden.
 • Billigare att anställa – inte dyrare. Utveckla RUT.
 • Reformera LAS, gör den mer kompetensstyrd.
 • Ökad trygghet för arbetssökande genom obligatorisk a-kassa
 • Lägg ner arbetsförmedlingen och ersätt den med en ny myndighet med fokus på de som står längst från arbetsmarknaden.
 • Inträdesjobb med slopade arbetsgivaravgifter och lägre lön öppnar dörrarna till svensk arbetsmarknad för fler.
 • Rätten att kvarstå i anställning högre upp i åldern.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.