Region politik

 • Regionen behöver samarbeta med utbildningsinstitutioner i allmänhet och Karlstads Universitet i synnerhet för att trygga kompetensförsörjning i hela Värmland.
 • Värmlands rikedomar i form av natur och kultur bör komma fler till del. Turismen bör utvecklas och etableringar inom besöksnäringen underlättas.
 • Utveckla relationen till närliggande norska regioner. I fråga om bland annat näringslivspolitik
 • Starta ett ”Värmlandskontor” i Stockholm för mer fokusering på våra regionala utvecklingsbehov och möjligheter.

Näringslivs- och företagarpolitik

 • Lätta på regelbördan för småföretagare.
 • Enklare att anställa – minska administrationen genom att slå ihop anställningsstöden.
 • Billigare att anställa – inte dyrare. Utveckla RUT.
 • Reformera LAS, gör den mer kompetensstyrd.
 • Ökad trygghet för arbetssökande genom obligatorisk a-kassa
 • Lägg ner arbetsförmedlingen och ersätt den med en ny myndighet med fokus på de som står längst från arbetsmarknaden.
 • Inträdesjobb med slopade arbetsgivaravgifter och lägre lön öppnar dörrarna till svensk arbetsmarknad för fler.
 • Rätten att kvarstå i anställning högre upp i åldern.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.