Se alla

Regionalpolitik och näringslivs- och företagarpolitik

Sverige är mer än ett fåtal storstäder. Vi anser att du ska ha möjlighet att bo och arbeta i hela Värmland (vare sig du valt att bosätta dig i Höljes eller på Värmlandsnäs) och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice. Det handlar om saker som att kunna driva företag, utbilda sig och ha tillgång till fungerande infrastruktur. Du ska kunna leva som du vill, var du vill.

Värmland är unikt utifrån sina geografiska förutsättningar. Strategiskt placerat mellan Osloregionen och Stockholmsregionen skapas möjligheter för att kunna leva och växa här. Med Klarälven som forsar genom länet och sedermera ut i Vänern skapas förutsättningar för en god industri. Värmland är även skogens län med en stark och världsunik mass- och pappersindustri som sträcker sig över världen.

Värmland har alla komponenter att bli ett ännu mer framgångsrikt län. Vi i Liberalerna tror på hela Värmland och ser stor potential i länet!

Region politik

 • Regionen behöver samarbeta med utbildningsinstitutioner i allmänhet och Karlstads Universitet i synnerhet för att trygga kompetensförsörjning i hela Värmland.
 • Värmlands rikedomar i form av natur och kultur bör komma fler till del. Turismen bör utvecklas och etableringar inom besöksnäringen underlättas.
 • Utveckla relationen till närliggande norska regioner. I fråga om bland annat näringslivspolitik
 • Starta ett ”Värmlandskontor” i Stockholm för mer fokusering på våra regionala utvecklingsbehov och möjligheter.

Näringslivs- och företagarpolitik

 • Lätta på regelbördan för småföretagare.
 • Enklare att anställa – minska administrationen genom att slå ihop anställningsstöden.
 • Billigare att anställa – inte dyrare. Utveckla RUT.
 • Reformera LAS, gör den mer kompetensstyrd.
 • Ökad trygghet för arbetssökande genom obligatorisk a-kassa
 • Lägg ner arbetsförmedlingen och ersätt den med en ny myndighet med fokus på de som står längst från arbetsmarknaden.
 • Inträdesjobb med slopade arbetsgivaravgifter och lägre lön öppnar dörrarna till svensk arbetsmarknad för fler.
 • Rätten att kvarstå i anställning högre upp i åldern.