Miljö och naturvård

  • Liberalerna värnar äganderätten.
  • Innovationer kring användandet av skogsråvaran är vital för Värmlands utveckling och ger många arbetstillfällen.
  • Miljö- och naturvårdsinsatser ska genomföras i god dialog med markägare som förvaltat och skött sin skog och jord genom många generationer.
  • Reformeringen av strandskyddsbestämmelserna får inte drabba landsbygden.
  • Vet ser positivt på utveckling av LIS-områden för att öka attraktiviteten till bosättning på landsbygden.
  • Småskalig kraftproduktion ska ha tillstånd enligt miljöbalken, men det är orimligt att den prövas efter samma mall som storskalig produktion.
  • Sänkt skatt på arbete är en bättre väg till grön skatteväxling och privata miljöinvesteringar än bidrag till privata inköp av bilar, cyklar och båtmotorer.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.