Se alla

Miljö och naturvård

Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras. Det är viktigt för allt levande på jorden. För att dina barn och barnbarn ska få växa upp med samma möjligheter som dig behöver vi förändra vår livsstil.

Miljö och naturvård

  • Liberalerna värnar äganderätten.
  • Innovationer kring användandet av skogsråvaran är vital för Värmlands utveckling och ger många arbetstillfällen.
  • Miljö- och naturvårdsinsatser ska genomföras i god dialog med markägare som förvaltat och skött sin skog och jord genom många generationer.
  • Reformeringen av strandskyddsbestämmelserna får inte drabba landsbygden.
  • Vet ser positivt på utveckling av LIS-områden för att öka attraktiviteten till bosättning på landsbygden.
  • Småskalig kraftproduktion ska ha tillstånd enligt miljöbalken, men det är orimligt att den prövas efter samma mall som storskalig produktion.
  • Sänkt skatt på arbete är en bättre väg till grön skatteväxling och privata miljöinvesteringar än bidrag till privata inköp av bilar, cyklar och båtmotorer.