Se alla

Kulturpolitik

  • Kultur är folkhälsa och en investering för framtiden.
  • Eldsjälar har stor betydelse för kulturarrangemang i hela Värmland. De är viktiga i vårt kulturliv och behöver stödjas. Som exempel behöver en arrangörsutbildning initieras.
  • Liberalerna vill ge ett särskilt konstnärligt nationellt uppdrag, där regionala scener får uppdrag för konstnärlig utveckling. Wermland Opera och Västanå teater såsom institutioner är där viktiga aktörer i samarbete med hela Värmlands kulturliv.
  • Den folkliga musik- och danstraditionerna är en tillgång, inte minst i mötet med andra länders kulturtraditioner och behöver stödjas.
  • Kultur kan och bör användas på ett systematiskt sätt i rehabilitering, habilitering och som komplement till skolmedicinen.