Se alla

Jobb och näringsliv

Näringslivspolitik/Företagarpolitik

 • Vi ska fortsatt utveckla och stärka våra redan ”starka områden” i Värmland, såsom skogen med skoglig bioekonomi, stål- och verkstad, digitala hälsoinnovationer, besöksnäring, livsmedelsföretag och spelindustrin.
 • Vi vill ha en stabil långsiktig finansiering till våra klusterorganisationer.
 • Värmland ska ha Sveriges starkaste data- och säkerhetskluster.
 • De politiska ledningarna i Värmland ska underlätta för företagande.
 • Vi vill se mer konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten.
 • Stärk entreprenörskapet! Det ska vara lika självklart att anställa sig själv som att anställas av någon annan. Ung företagsamhet är stort i Värmland, vi vill göra det ännu större.
 • Liberalerna vill ha en lättillgänglig och rättssäker myndighetsutövning kring plan- och byggärenden, vilket underlättar både för bostadsmarknad och företagsetablering i våra kommuner i länet.
 • Vi vill underlätta för värmlänningarna att bygga bostäder i attraktiva och sjönära lägen.
 • Vi vill uppmuntra ungdomar att söka sig till praktiska yrken, såsom hantverksyrken.

Spelindustrin

 • Vi vill stärka utbildning och forskning inom utveckling av digitala spel.
 • Värmland ska bli känt som Nordeuropas nästa dataspelshubb.
 • Vi vill starta fler utbildningar i Värmland med inriktning mot spelskapande.

Gör Värmland känt utanför Regionen.

 • Vi vill att den värmländska besöksnäringen ska blomstra ännu mer än idag. Det är viktigt för att locka hit besökare som skulle kunna bli framtida värmlänningar.
 • Vi vill arbeta för att göra vår landgräns mot Norge “gränslös” igen och fortsätta stärka vårt samarbete med Mälardalen och Västsverige.
 • Värmlandskontor i Stockholm – ja tack!
 • Vi vill skapa ett “Värmlandsrum” på KAU för att studenter, företag och den offentliga sektorn enklare ska kunna knyta kontakter med varandra.
 • Vi vill att värmlänningarna med enkelhet ska kunna åka färdtjänst både inom hela Sverige och till Norge.
 • Vi vill ha ett utökat samarbete över landsgränsen till Norge gällande blåljuspersonal.

En mer rörlig arbetsmarknad

 • Liberalerna i Värmland vill fortsatt verka för att skapa förutsättningar för att byta jobb. Vi anser att det nya förslaget angående omställnings- och kompetensstöd kommer gynna de värmlänningarna som vill göra karriärbyte.
 • Utveckla kommunernas lärcentra och öka samarbetet med andra universitet utanför regionen.
 • Vi vill se ytterligare satsningar på distansstudier på Karlstads universitet.
 • Hjälpa arbetssökande till arbete genom utbildning och jobbcoaching.
 • Låta privata aktörer konkurrera med varandra och fungera som effektiva arbetsförmedlare.
 • Öka anställningsstödet till arbetsgivare inom en begränsad tid, men inför också bättre kontroll av vad anställningsstödet leder till.
 • Utveckla vuxenutbildningen för att främja ett livslångt lärande.
 • Vi vill slå ihop flera FINSAM-förbund till få stora.

Inträdesjobb

 • Inträdesjobb ska vara en given del av arbetsmarknaden.
 • Nyanlända som saknar gymnasieutbildning hamnar lätt i ett utanförskap och har mycket svårt med dagens strukturer att ta sig ur detta. En del av de nyanlända har med sig värdefull utbildning som behövs tas till vara på genom validering.
 • Personer med funktionsnedsättning som saknar gymnasiekompetens står också långt ifrån arbetsmarknaden och behöver få möjlighet till att kunna försörja sig själva och bli erbjudna inträdesjobb utifrån sin bästa förmåga.

Lärlingsutbildning för hantverksyrken

 • Fler gymnasieutbildningar till hantverksyrken ska ske i form av lärlingskap. Det är viktigt att det finns en samverkan mellan skolorna, företagen och branschorganisationerna.
 • Utbildningen ska förläggas på hantverksföretag.
 • Alla lärlingsutbildningar ska avslutas med ett gesällprov.
 • Anpassa ersättning till mindre och medelstora företag gällande lärlingsutbildningarna.

En utvecklad bostadsmarknad

 • Detaljplaneprocessen måste gå mycket snabbare än idag, utan att riskera rättssäkerheten.
 • Sänkta flyttskatter och amorteringskrav, det ska vara lätt och billigt att flytta.
 • Se över och skapa ett mer flexibelt strandskydd som gör det enklare att få bygga strandnära i områden med lågt exploateringstryck.
 • Statliga närvaron ska vara högre i hela landet. De så kallade servicekontoren ska byggas ut. Möjligheten att kunna ha kontakt med Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen och Skatteverket ska vara en självklarhet för alla.
 • Grundläggande post- och betalservice ska också finnas i hela landet.
 • Vi vill att ALMI ska ta ett större ansvar för företagslån i de kommuner som saknar bank.