Se alla

Integration

En människas bakgrund ska inte få avgöra hennes framtid – den övertygelsen ligger
bakom liberalers engagemang för bättre integration. Både den som flyttat till Sverige
från ett annat land och den som har vuxit upp här, ska kunna bestämma över sitt liv
och drömma sina egna drömmar.

Idag ser vi ett fruktansvärt slöseri med människors
kraft, när personer som vill försörja sig själva och vara med och bidra, aldrig får en
chans att komma in i det svenska samhället på riktigt. Liberal integrationspolitik bygger
på att varenda människa behövs.

Det är en ödesfråga att vi lyckas överbrygga klyftorna mellan dem som är födda i
Sverige och dem som är födda i något annat land. Det handlar om att hålla ihop vårt
land och att ge alla människor framtidstro och frihet. Invandringen har gjort Sverige
bättre, smartare och rikare genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så.
Då måste invandring bli mer än att resa över gränsen – det krävs också att nya svenskar
släpps in i samhället på riktigt, lär sig språket, jobbar och blir en del av ett Sverige som
växer och utvecklas. Det behövs en liberal integrationspolitik som både ger människor
fler möjligheter och ställer tydliga krav.

Politik som skapar möjligheter och ställer krav
Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så. Då måste invandring bli mer än att resa över gränsen: Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas.

 

VÅR POLITIK

 • Gör det billigare och enklare att anställa – inför inträdesjobb
 • Snabbare validering, inför yrkesskola, mer vuxenutbildning och lärlingsanställningar
 • Språk – ökat deltagande i sfi, kombinera sfi med jobb
 • Krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd
 • Mer tid för nyanlända elever i skolan
 • Karriärtjänster för lärare i utsatta områden
 • Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck
 • Stopp för nya religiösa friskolor
 • Obligatorisk samhällsinformation
 • Inga pengar till föreningar som motverkar jämställhet och integration
 • Språk- och samhällsprov vid ansökan om medborgarskap
 • Motverka trångboddhet, svartkontrakt och försäljning av fiktiva adresser
 • Begränsa EBO (sk. eget boende)

VARJE MÄNNISKA SKA HA EN ÄRLIG CHANS
Alla människor som kommit till vårt land måste få chans att komma in i samhället. Men en stängd arbetsmarknad och stelbenta system gör det svårt. Barn växer upp omgivna av vuxna som saknar jobb och inte talar svenska. Flickor och pojkar lever i hederns järngrepp. Det vill vi ändra på. Då måste fler få jobb, lära sig svenska, klara skolan och hitta någonstans att bo. Vi vill stärka individen och motverka parallellsamhällen.

ÖPPNA ARBETSMARKNADEN FÖR FLER
Det måste bli enklare att snabbt få jobb och egen försörjning – även för dem som inte pratar bra svenska eller saknar utbildning. Vi vill införa inträdesjobb för unga och nyanlända med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler. De som har utbildning och yrkeserfarenhet ska snabbt få hjälp att komma i jobb. Deltagandet i svenska för invandrare (sfi) måste öka och ska kunna kombineras med jobb och praktik.

TYDLIGA KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR
Vi utgår från allas möjligheter och eget ansvar. Den som vill få samhällets ekonomiska stöd måste också lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb. Fler kvinnor måste komma i jobb och lära sig svenska.

ALLA ELEVER SKA KLARA SKOLAN
Nyanlända elever måste få mer tid att klara skolan. Undervisning ska till exempel kunna ske på loven. Skolsegregationen kan minskas genom jämnare fördelning av nyanlända elever mellan skolor. I utsatta områden behövs särskilda karriärtjänster. Förskolan är viktig för barns språkutveckling.

MOTVERKA PARALLELLSAMHÄLLEN
Varje människas frihet måste försvaras oavsett vem man är eller var man kommer ifrån och därför måste parallellsamhällen motverkas. Svensk lagstiftning gäller alla i vårt land och rättsstaten måste skydda individen. Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom mer kunskap men också strängare straff. Vi vill införa ett stopp för nya religiösa friskolor eftersom de motverkar integrationen. Inga offentliga medel ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.

OBLIGATORISK SAMHÄLLSINFORMATION – SPRÅK OCH SAMHÄLLSTEST FÖR MEDBORGARSKAP
Alla asylsökande och nyanlända ska tidigt ta del av obligatorisk samhällsinformation. Viktiga frågor för vårt jämställda, demokratiska och sekulära samhälle inklusive hedersförtryck, antisemitism och hbtq-personers rättigheter ska lyftas. Den som väljer att bli medborgare ska göra ett språk- och samhällstest.