Se alla

Energi och elmarknaden

  • Vi vill värna om den svenska energimixen, till exempel kärnkraft, vind, vatten och solenergi.
  • Europa ska inte vara beroende av rysk gas.
  • De värmländska kommunerna ska vara en möjliggörare för att bygga fossilfri energiproduktion. Vi ska ta hänsyn till alla intressenter. Det kommunala vetot får inte urholkas.
  • Vid utbyggnad av vindkraft skall närboende och kommun få kompensation för olägenheter som närheten till vindkraften kan medföra.
  • 100 procent fossilfri elproduktion ska vara målet.
  • Mer forskning och utveckling.
  • Stärk konsumentens ställning på elmarknaden.
  • Vattendirektivet – kulturmiljö, livsmiljö och “vanlig” miljö – måste leva i harmoni med varandra. Sverige ska inte göra strängare tolkningar än övriga Europa.