Se alla

Kandidatlista regionvalet 2022

Liberala regionkandidater från hela Värmland!

1. Sara Gunnarsson

förbundssekreterare, 29 år, Karlstad

Varför är du Liberal?

Jag är liberal för att jag tror på människans frihet och möjlighet att kunna bli sitt bästa jag. Att vara liberal är att ha en positiv syn vår framtid och att i varje beslut arbeta för en bättre morgondag. Alla människor är unika och därför måste vi i vårt samhälle ha en flexibilitet. Den enskildas frihet ska vara stor och det samtidigt som det sociala skyddsnätet starkt.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Patientens behov i centrum
 2. Tryggad kompetensförsörjning för Värmlands framtid
 3. En god hälsa är en frihetsfråga!

2. Niklas Lehresjön

gymnasielärare, 48 år, Karlstad

Varför är du Liberal?

För att jag tror på ett samhälle där DU som individ har största möjliga förutsättningar att själv bestämma och forma ditt liv. Oavsett vem du är, var du kommer från och vart du är på väg.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Utveckla och stärk  ”kulturens infrastruktur” i hela Värmland!
 2. Bredda vårdvalen, stimulera tillgång till jämlik vård i hela Värmland.
 3. Jobba förebyggande – stärk folkhälsan.

3. Marianne Åhman

leg. tandhygienist, 64 år, Sunne

Varför är du Liberal?

Liberalism betyder frihet och jag vill att varje människa ska få frihet   att göra sina egna val i livet och få möjligheter att bli sitt bästa JAG!


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Vi ska ha en tillgänglig vård i HELA länet med god kvalitet
 2. God och nära vård ska finnas i ett etablerat samarbete mellan vårdcentraler och våra sjukhus
 3. Jag kommer arbeta för att göra vår landgräns mot Norge “gränslös” igen och fortsätta stärka vårt samarbete med Mälardalen och Västsverige.

4. Peter Johansson

IT-tekniker, 45 år, Hammarö

Varför är du Liberal?

För att begreppet ”frihet under ansvar” är viktigt för mig. Maximal frihet för individen men med den friheten kommer också ett ansvar


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. En politisk styrning som syftar till att skatten inte behöver höjas och i förlängningen kan sänkas
 2. Omsorgstagare ska kunna bestämma mera över sin biståndsbedömda tid.
 3. Staten även fortsättningsvis ska ta ett betydande ekonomiskt ansvar för att upprätthålla en god standard på det enskilda vägnätet.

5. Gösta Frödin

tandläkare, 79 år, Arvika

Varför är du Liberal?

Varje människas rätt och möjlighet att så långt möjligt själv forma sitt liv är
grundläggande, men det är också vårt gemensamma ansvar för att ge stöd och hjälp
till den som av olika skäl behöver detta! Liberalerna är det parti som helhjärtat står
upp för detta!


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Minska vårdköerna! Öka utbildningen av vårdpersonal och anställ fler! Satsa
  på höjda löner för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
 2. Erbjud alla vårdtagare en fast vårdkontakt.
 3. Vi måste höja våra ambitioner gällande klimat- och miljöarbetet!

6. Ann-Katrin Gyllsten

f.d. gymnasielärare, 67 år, Karlstad

Varför Liberalerna?

Som liberal värnar jag om varje värmlännings frihet att själv bestämma över sitt liv också när hälsan tryter och någon form av vård och stöd behövs.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Ett gott bemötande och lättillgänglig vård med god kvalitet är viktigt.
 2. Utveckla valideringsprocessen så att fler utlandsfödda läkare kan bli verksam i Värmland.
 3. Köerna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) måste minska.

7. Henrik Lindblom

f.d. kommunalråd, 69 år, Karlstad

Varför är du Liberal?

”Jag delar inte din åsikt men är med mitt liv beredd att försvara din rätt att uttrycka den!” Yttrandefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet är friheter som liberaler slagits för i alla tider. Idag hotas dessa friheter från både höger och vänster. Ett starkt liberalt parti behövs även i fortsättningen för att försvara dem.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Utveckla regionens digitala vårdtjänster för att minska trycket på akutvården.
 2. Utveckla valideringsprocesserna så att mer utlandsfödd vårdpersonal kan få arbeta i Värmland.
 3. Utveckla busstrafiken med ”on demand” i områden med låg trafiktäckning så att fler kan få tillgång till en användbar kollektivtrafik utan att kostnaderna behöver öka.

8. Anders E Carlsson

präst, 55 år, Hagfors

Varför är du Liberal?

XXX


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. X
 2. X
 3. X

9. Annika Sahlin

statsanställd, 45 år, Årjäng

Varför är du Liberal?

För mig betyder liberalismen frihet. Frihet att få bestämma över mitt liv. Att alla människor är lika värda och har lika rätt till frihet, ansvar och makt.  Därför är jag liberal


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Bekämpa den psykiska ohälsan
 2. Prioritera E-18 – pulsådran mellan Karlstad-Oslo
 3. Rätten till ett aktivt liv oavsett bakgrund eller funktionsvariationer

10. Anton Sjöstedt

ämneslärare, 29 år, Arvika

Varför är du Liberal?

Jag är liberal därför att jag tror på tanken att människan ska vara fri att forma sitt eget liv i så stor utsträckning som möjligt. Jag är för marknadsekonomi, men också för ett socialt ansvar. Framtiden börjar i klassrummet och Sverige ska vara en stark röst i ett starkt EU.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. God tillgång till kultur- och bildning i hela Värmland
 2. Tillgänglig hälso- och sjukvård
 3. Ett Värmland som håller ihop