Se alla

Kandidatlista riksdagsvalet 2022

Liberala riksdagskandidater från hela Värmland!

1. Arman Teimouri

riksdagsledamot, 41 år, Karlstad

Varför är du Liberal?

Jag är liberal och tror på liberala värderingar och idéer. I det stora hela tycker jag att liberal politik gör gott för både demokrati, rättvisa, feminism och jämställdhet, som för ekonomin, både här hemma och i resten av världen. Livet ska inte vara ett lotteri. Du ska ha möjlighet och frihet att göra det du vill.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Slut på galna elpriser Ingen ska behöva sätta kaffet i halsen varje gång man öppnar elfakturan. Sänk momsen på el till miniminivån 6% under 2023. Samtidigt vill vi fasa ut elskatten. Det sänker kostnaden för en stor villa med 20 000 kronor.
 2. Det ska löna sig att arbeta Arbetslinjen ska försvaras. Sänk skatten på arbete och inför ett bidragstak. Att kunna försörja sig själv är frihet.
 3. Kärnkraften är avgörande Energi måste alltid finnas när, och där, människor behöver den. Bara kärnkraften är planerbar, fossilfri och kan byggas ut i stor skala. Vi behöver den, för klimatet och din plånbok.

2. Marianne Åhman

leg. tandhygienist, 64 år, Sunne

Varför är du Liberal?

Liberalism betyder frihet och jag vill att varje människa ska få frihet   att göra sina egna val i livet och få möjligheter att bli sitt bästa JAG!


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Din bakgrund ska inte avgöra din framtid! I den svenska skolan ska alla ha möjlighet att utvecklas och bli sitt bästa jag. Skolan måste därför se till varje elev och dess unika behov.
 2. Stärkt LSS! Personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva livet som alla andra!
 3. Stärk entreprenörskapet! Det ska vara lika självklart att anställa sig själv som att anställas av någon annan.

3. Eric Hesselius

kommunalråd, 40 år, Kristinehamn

Varför är du Liberal?

Därför att jag tror på individen och dennes möjlighet att kunna bli sitt bästa jag. Liberal politik ger förutsättningarna för att kunna utvecklas och få möjlighet att ta nya steg.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Företagen är möjligheten till en god välfärd, inte hotet mot.
 2. En skola som man kan lita på!
 3. Stärkt socialtjänst!

4. Sara Gunnarsson

förbundssekreterare, 29 år, Karlstad

Varför är du Liberal?

Jag är liberal för att jag tror på människans frihet och möjlighet att kunna bli sitt bästa jag. Att vara liberal är att ha en positiv syn vår framtid och att i varje beslut arbeta för en bättre morgondag. Alla människor är unika och därför måste vi i vårt samhälle ha en flexibilitet. Den enskildas frihet ska vara stor och det samtidigt som det sociala skyddsnätet starkt.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Ett skolsystem som ser till varje enskild elev
 2. Språket som nyckel till en god integration
 3. Klimatet kan inte vänta!

5. Gösta Frödin

tandläkare, 79 år, Arvika

Varför är du Liberal?

Varje människas rätt och möjlighet att så långt möjligt själv forma sitt liv är
grundläggande, men det är också vårt gemensamma ansvar för att ge stöd och hjälp
till den som av olika skäl behöver detta! Liberalerna är det parti som helhjärtat står
upp för detta!


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Klimat och miljö går mot katastrof! Vi måste alla ta ansvar för att vända
  utvecklingen!
 2. Äldre – en stor resurs och ett stort ansvar! Nära 30% av svenskarna är 65 år eller
  äldre. Ta bättre vara på denna stora resurs!
 3. Utveckla Värmland med utvecklad infrastruktur!

6. Niklas Lehresjön

gymnasielärare, 48 år, Karlstad

Varför är du Liberal?

För att jag vill att skolan ska ge varje individ chans att utvecklas till framgångsrik samhällsmedborgare och för att jag vill vara en röst för en kulturpolitik på armlängds avstånd från politiken och på yttrandefrihetens grund. Och framför allt; jobba för ett samhälle där DU som individ har största möjliga förutsättningar att själv bestämma och forma ditt liv. Oavsett vem du är, var du kommer från och vart du är på väg.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Skolan – en jämlik och förstatligad skola som sätter eleverna och lärarna främst.
 2. Utvecklad kulturpolitik för framtiden!
 3. Jag vill att reseavdraget kraftigt höjas på landsbygden och begränsas där det finns välutbyggd kollektivtrafik

7. Ann-Charlott Skalare

säljare, 55 år, Filipstad

Varför är du Liberal?

Jag är liberal för att jag tror på människans frihet och möjlighet att kunna bli sitt bästa jag. Att vara liberal är att ha en positiv syn vår framtid och att i varje beslut arbeta för en bättre morgondag. Alla människor är unika och därför måste vi i vårt samhälle ha en flexibilitet. Den enskildas frihet ska vara stor och det samtidigt som det sociala skyddsnätet starkt.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. en starkt samhälle med hög kvalité i skolan
 2. ett rikt kulturutbud och föreningsliv oavsett var man bor.
 3. god infrastruktur både med väg, järnväg, flyg och båt, i Värmland

8. Hamid Asghari

dr. i pedagogiskt arbete, 55 år, Karlstad

Varför är du Liberal?

Jag kom till Sverige som en ensam flyktig i en ung ålder för 37 år sedan. I möjligheternas land, Sverige, fick jag möjligheten att leva i frihet, studera och arbeta. Sverige ska fortsätta vara möjligheternas land för alla människor som bor här. Detta sker om alla människors rättigheter, också i fortsättningen, respekteras, accepteras, skyddas och främjas. I möjligheternas land är det också viktigt att vara tydligt med de skyldigheter och ansvar som varje individ har gentemot samhället och sina medmänniskor, där ingen får kränka andra människors rättigheter. Ett parti som kan garantera detta är Liberalerna.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Flyktingfrågor
 2. Skola och utbildning
 3. Omvårdnad

9. Ann-Katrin Gyllsten

f.d. gymnasielärare, 67 år, Karlstad

Varför är du Liberal?

Jag är liberal för att frihet är så viktig för mig, frihet att själv få bestämma
över sitt liv, sina livsval och att få göra det bästa av sitt eget liv.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Minska lärares administrativa börda och anställ fler kompentenser i
  skolan, så att lärare stannar kvar i sitt yrke. Det gynnar både elever och
  lärare.
 2. Undervisning i det svenska språket och ett jobb är nycklar till en lyckad
  integration in i det svenska samhället, både för kvinnor och män.
 3. Värmland ska vara ett attraktivt län som fler vill bosätta sig i

10. Anton Sjöstedt

ämneslärare, 29 år, Arvika

Varför är du Liberal?

Jag är liberal därför att jag tror på tanken att människan ska vara fri att forma sitt eget liv i så stor utsträckning som möjligt. Jag är för marknadsekonomi, men också för ett socialt ansvar. Framtiden börjar i klassrummet och Sverige ska vara en stark röst i ett starkt EU.


Vilka är dina tre viktigast frågor?

 1. Skolan
 2. Integrationen
 3. EU