Se alla

Debatt: Alla kvinnor har rätt till en trygg och säker förlossning!

Måndag 5 oktober 2020

Att föda barn och bli förälder tillhör för många livets största händelser!
Trygg mödra- och hälsovård handlar om kvinnors, men också barns liv och hälsa. Graviditet och förlossning är inga sjukdomar, men de ökar båda risken att skadas eller bli sjuk. Idag råder fortfarande stor ojämlikhet över landet med spridda öar av kunskap i regioner, på kliniker, i ideell sektor och på lärosäten. Det är inte acceptabelt att vården är så ojämlik.
Om detta skriver idag Eva Julin Dombrowe , Regionråd, Lina Nordquist , riksdagsledamot och Cecilia Elving , ordförande Liberala kvinnor i VF.se
Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet!