Se alla

Debat: Elpriset måste ner här och nu – sänk skatten

Onsdag 8 december 2021

Aldrig förr har familjer betalat så mycket för sin el som i dag. Här och nu måste vi försöka få ned elpriset som i vissa perioder till hälften utgjorts av skatt.

I ett första steg vill vi sänka elskatten med fyra miljarder kronor, skriver Nyamko Sabuni och Arman Teimouri (L).

DEBATT. Till jul blir det dyrt att låta julgranslamporna lysa. Skyhöga elräkningar drabbar familjer. Julklappspengar får i stället läggas på elräkningen nu när familjer får ta kostnaden för regeringens kollapsade energipolitik.

Elpriserna har skjutit i höjden, igen. I veckan kostade en kilowattimme på sina håll i Sverige hela 8 kronor. Aldrig förr har familjer betalat så mycket för sin el som i dag. Prisskillnaden för villaägare i södra Sverige jämfört med norra kan vid dagens prisnivåer skilja flera tusentals kronor.

Ett direkt resultat av rödgrön politik

Situationen är ett direkt resultat av de rödgrönas urholkade energipolitik. Sedan 2014 har fyra kärnkraftsreaktorer stängts ner. Självklart påverkar det. Det gör att Sverige nu måste elda med dyr olja och importera koleldad el från Östeuropa för att klara vinterdagar när vinden inte blåser.

Läget håller nu på att förvärras när beslut om slutförvaret för använt kärnavfall gång på gång förhalats av regeringen. Utan ett beslut i frågan riskerar ytterligare kärnkraftsreaktorer behöva stänga redan 2024, med en allt fördjupad energikris som följd. Vi liberaler vill i stället att Sverige får en energipolitik som är bra för såväl hushållen som näringslivet och klimatet.

Det måste nu bli ett slut på regeringens energipolitik som straffbeskattar hushåll och företagare.

Vi kan konstatera att stödet för Liberalernas energipolitik växer när allt fler vill att politiken ska leverera lösningar som är långsiktigt hållbara. Allt fler inser också att vi inte kan utesluta något av de fossilfria energislagen när olja, kol och gas ska bort. Elanvändningen behöver dessutom minst fördubblas de kommande 20 åren om vi ska klara klimatomställningen, men för att det ska bli möjligt krävs ett stabilt elnät som levererar el alla dagar om året.

Sänk den skadliga elskatten nu

Här och nu måste vi försöka få ned elpriset som i vissa perioder till hälften utgjorts av skatt. Elskatten är skadlig och gör miljövänliga alternativ dyrare än nödvändigt i en tid när elektrifieringstakten måste öka för att vi ska klara den omställning klimatet kräver.

Liberalerna kommer nu att agera för att rejält sänka skatten på el. Idag är det inget ovanligt att den som bor i hus betalar upp till 10 000 kronor i elskatt per år. I ett första steg vill vi sänka elskatten med fyra miljarder kronor. Det kommer underlätta för familjer och göra det möjligt att lägga pengar på roligare saker.

Varje år höjs elskatten ytterligare genom en uppräkning, det vill Liberalerna sätta stopp för. Dessutom vill vi under nästa mandatperiod fortsätta sänka skatten på el för att den på sikt åtminstone ska halveras. Det skulle göra stor skillnad för familjer och hårt slitande småföretagare.

Men att sänka skatten är inte hela lösningen. För att klara framtidens energibehov när både industrin, hushållen och fordonsflottan ska elektrifieras behövs mer ren el. Kärnkraften är leveranssäker och klimatsmart, därför vill Liberalerna göra det möjligt att enklare återstarta och bygga nya reaktorer som säkrar att energibehovet tillgodoses.

Det måste nu bli ett slut på regeringens energipolitik som straffbeskattar hushåll och företagare. Med mer liberal politik är det både billigare och enklare att göra rätt för klimatet och värna välståndet.


Av Nyamko Sabuni (L)

Partiledare

Arman Teimouri (L)

Energi- och näringspolitisk talesperson